STVK

 

STVK:n arvot

Voimistelun ilo

Harrastamisen ilo syntyy myönteisestä asenteesta ja uuden oppimisesta.

1. Innostus telinevoimisteluun
Tärkeintä voimistelussa on innostunut asenne – sillä pääsee jo pitkälle. Innostumisella on myös tapana tarttua muihin.

2. Uuden oppiminen ja kehittyminen
Jokainen voimistelija kehittyy omalla tahdillaan ja tavallaan. Kaiken lähtökohtana on halu kehittyä ja oppia uutta.

3. Liikunnallinen elämäntapa
Telinevoimistelu kehittää koordinaatiota, lihasvoimaa ja notkeutta. Laji ohjaa harrastajiaan liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan.

Yksilönä kehittyminen

Telinevoimistelija kehittyy sinnikkyydellä ja periksiantamattomalla asenteella. Yksilölajissakin tiiminä työskenteleminen ja toisten kannustaminen auttaa jokaista itsensä ylittämiseen.

1. Kannustaminen ja toisten onnistumisista iloitseminen
Vaikka telinevoimistelu on yksilölaji, ryhmässä toimiminen ja kavereiden tuki on välttämätöntä. Toisten kannustaminen ja onnistumisista yhdessä iloitseminen on tärkeää.

2. Määrätietoinen ja periksiantamaton asenne
Pitkäjänteinen työnteko johtaa telinevoimistelussa onnistumisiin ja menestykseen. Asenne vie kehitystä eteenpäin ja tuo tuloksia myös kilpailuissa.

3. Itsensä ylittäminen
Itsensä ylittäminen on usein voimistelijan paras palkinto. Se onnistuu lujalla tahdolla ja omaan osaamiseen uskomisella.

Vastuullinen toiminta ja yhteistyö

STVK luo voimistelijoille hyvät olosuhteet ja tukee tulosten saavuttamista korkeatasoisella valmennuksella ja laadukkaalla hallinnolla.

1. Vastuullinen ja turvallinen ilmapiiri
STVK:lle on tärkeää, että voimistelun harrastaminen on mahdollisimman turvallista. Kannamme vastuun jokaisesta voimistelijastamme.

2. Luottamus ja oikeudenmukaisuus
Ylläpidämme ja kehitämme seuraa, jossa jokaista voimistelijaa kohdellaan oikeudenmukaisesti. Voimistelussa saumaton yhteistyö harrastajien, valmentajien ja vanhempien kesken saavutetaan avoimuudella ja luottamuksella.

3. STVK kehittää toimintaansa jatkuvasti ja haluaa saavuttaa hyviä tuloksia
Haluamme jatkuvasti kehittyä ja oppia uutta. Korkeatasoinen valmennus ja laadukas hallinto auttavat voimistelijoita saavuttamaan tavoitteensa