STVK

 

Suomen
Taitovoimisteluklubi

Telinevoimistelua
harrastajista huippuihin

STVK:n toiminnassa on mukana noin tuhat voimistelijaa. Valtaosa heistä voimistelee eri-ikäisille suunnatuissa harrasteryhmissä. Harrastajille STVK tarjoaa mahdollisuuden hauskaan, monipuoliseen ja kehittävään harjoitteluun.

Seuran perustamisajatuksen velvoittamana STVK on aina ollut Suomen parhaiten menestyviä telinevoimisteluseuroja. Haluamme tarjota missiomme mukaisesti telinevoimistelua kaikille – harrastajista huippuihin.

STVK:n toimintalinja

Visio:  STVK on Suomen johtava telinevoimisteluseura 2020-luvulla
Missio:  Telinevoimistelua harrastajista huippuihin

Arvot

Voimistelun ilo
Harrastamisen ilo syntyy pienistä asioista, positiivisesta energiasta ja jatkuvasta uuden oppimisesta.

Yksilönä kehittyminen
Telinevoimistelussa menestytään sinnikkyydellä ja periksiantamattomalla asenteella. Yksilölajissakin tiiminä työskenteleminen ja toisten kannustaminen auttaa jokaista itsensä ylittämiseen.

Vastuullinen toiminta ja yhteistyö
STVK kehittää ja ylläpitää avointa ja turvallista lajiyhteisöä, jonka toiminnan perustana on oikeudenmukainen yhteistyö

Tavoitteet

STVK on telinevoimistelun erikoisseura. Keskitymme ensisijaisesti kilpatelinevoimisteluun, mutta tarjoamme myös harrastemahdollisuuksia kaikille.

STVK:n strategisena tavoitteena on olla Suomen paras telinevoimisteluseura. Tähän kuuluu sekä menestyminen kilpailuissa kaikilla tasoilla että laadukkaan harrastevoimistelun tarjoaminen kaikenikäisille ja – tasoisille voimistelijoille.

Yhtenä seuran tavoitteena on kansainvälisten huippuvoimistelijoiden kasvattaminen. Tämän saavuttamiseksi STVK:ssa kiinnitetään erityistä huomiota valmennuksen suunnitelmallisuuteen.

STVK haluaa jatkuvasti kehittyä ja kasvaa. Seuran toiminnan kulmakivenä ovat pätevät, valmennustyössä viihtyvät ohjaajat ja valmentajat, jotka kehittävät toimintaa yhdessä seuran johtokunnan kanssa. Laadukas valmennus houkuttaa seuraan entistä enemmän voimistelijoita. Toiminnan kasvattaminen edellyttää entistä enemmän laadukkaita harjoitustiloja.

STVK on lasten ja nuorten urheilun tähtiseura

Tähtimerkki viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!